CITAS EN GALEGO

Novas e interesantes citas en galego que tiveron: Brandán (1º EP), Ibai e Eric (3 anos A e B respectivamente) e Iago (1º EP).


Comentarios