DEREITOS DOS NENOS E DAS NENAS

Imos aprender con POCOYO e os seus amigos os NOSOS DEREITOS:
DEREITO Á EDUCACIÓN, A XOGAR, Á SAÚDE, A UNHA FAMILIA, A UNHA IDENTIDADE, Á IGUALDADE, Á PROTECCIÓN.


Comentarios